Akrobaterne

Krageredens gruppe for de store børnehavebørn

Vi arbejder med en struktureret hverdag og vi sigter mod at skabe selvhjulpne – robuste børn. Vi fokuserer meget på den enkeltes kompetencer og udviklingen af disse.

Vi arbejder med skolerelaterede opgaver og projekter.

Fredag er dagen hvor rammerne er lidt løsere. Her er dagen sat af til den vigtige ”egen leg”. Dagen bruges bl.a. også på planlægning af den kommende uge.

Fredag er det ok at medbringe eget legetøj. Dog beder vi Jer om at hjælpe Jeres barn, med at begrænse sig til et enkelt stykke legetøj og allerhelst et der kan ligge i garderoberummet. Husk at det er på eget ansvar at medbringe eget legetøj og at personalet ikke kan holde styr på hvor legetøjet er og ej heller kan bruge en masse tid på at lede efter det.


Et typisk dagsprogram hos Akrobaterne ser ud som flg.


6.30 – 7.30 - Siger vi godmorgen og spiser morgenmad hos Spilopperne


7.30 – 9.00 - Vi går i børnehaven og er til at starte med fælles på stuerne


9.00 – 11.30 - Samling på stuerne og dagens bevægelsesaktivitet på tværs af stuerne.


11.30 – 12.00 - Frokost


12.00 -  Der forberedes til at gå udenfor og lege. Eftermiddagen starter altid ude. Det er vejret, der afgør hvor længe vi er ude.


14.00 - Spiser vi frugt.


15.45 - 16.00 - Tilbud om eftermiddagsmad


17.00 (fredag kl. 16) - Kragereden lukker.


Vi prioriterer en god forældrekontakt i hverdagen og er altid åbne for en snak. Har du/I eller vi brug foren uddybende samtale om Jeres barn – kontakter vi hver især hinanden.

Kraghave Gaabensevej 112, 4800 Nykøbing F, Tlf.: 53773154